Home

Tutki suppeneeko lukujono

Sarjat ja integraalit - PD

Osoita, että lukujono (x n) suppenee.1 3.Osoita, että sarja X1 n=1 n 4.Tutki, suppeneeko sarja X1 k=0 2 k+1 +3 +2 4k: Myönteisessä tapauksessa määritä. DI matematiikan opettajaksi: Täydennyskurssi, kevät 2010 Luentorunkoa ja harjoituksia viikolle 10: ti 9.3. klo 13:00-15:30, to 11.3. klo 9:15-10:00 ja klo 14:15-16:0 Tutki ja perustele, a) suppeneeko vai hajaantuuko lukujono? (2 p.) b) suppeneeko vai hajaantuuko lukujonoa vastaava sarja a a a 1 2 3. alkupään jäseniä ja tutki jonon suppenemista. n ≥2 Ratkaisu: Rekursiivisesti annettu lukujono a1 =2 ja 1 1 1 suppeneeko lukujono ( ) n an − = 2 3 ja. c) 1, 2, 4, 8, 16 Lukujono voi olla päättymätön tai sitten se on se hajaantuu. Esimerkki 25. Tutki, suppeneeko sarja (S1). Määritä, mikäli mahdollista.

Diskreetti matematiikka - ppt lata

Tutki laskimella lukujonon suppenemista ja anna myönteisessä tapauksessa raja-arvon likiarvo . a) Lukujono (an), missä a1 = 1 n Z+ . Tutki, suppeneeko sarja Suppeneeko avaruuden R2 sarja P 1 k=1 Mill a arvoilla 2R, lukujono x k suppe-nee?1 9. Tutki jonon x k suppenemista avaruudessa R2

1 Jonot. 2 Sarjat. 3 Jatkuvuus. 4 Derivaatta. 5 Taylor-polynomit ja ..

TKK Matematiikan laitos Somersalo/Dahl/Pursiainen Mat-1

suosittu: