Home

Kokonaisarkkitehtuuri kyvykkyys

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Kokonaisarkkitehtuuri on laaja kokonaisuus, kyvykkyys Kyvykkyydet voidaan jakaa liiketoimintakyvykkyyksiin ja liiketoimintaa tukeviin kyvykkyyksiin (esim Tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on kyky ja tarvittavat resurssit - eli kyvykkyys Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

‒ Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti tietyllä osa-alueella ja kykyä hyödyntää osaamistaan ja resurssejaan, jotta tavoittee Tunnisteet: kokonaisarkkitehtuuri, kyvykkyys, toimintamallit. perjantai 24. toukokuuta 2019. Tunnisteet: kokonaisarkkitehtuuri, parasta, tiedonhallintalaki. Lue lisää siitä, miksi kokonaisarkkitehtuuri on tärkeää. Kyvykkyys nro 2: Kyvykkyys saada asioita aikaan on kaikkein tärkein kyvykkyys

JHS-suositukset - JHS 17

 1. isteriö KA-kypsyystasomalli versio 1.0 4.4.2012 4 (23) 1 Johdanto 1.1 Arkkitehtuurin.
 2. nan ja sen rakenteiden jäsentämisen, Kyvykkyys Kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella,.
 3. tamallien ja strategian mukaiseen toi
 4. sellainen tavoitetila, jossa valtioneuvostolla on suurempi kyvykkyys toimia yhtenäisenä kokonaisuutena ja edistää sitä, että valtioneuvoston strategiset.
 5. Kokonaisarkkitehtuuri Sanastosta löydät selkokieliset selityksen sanoille arkkitehtuuriperiaate, hallintamalli, kypsyystasomalli, kyvykkyys,.
 6. nan ja järjestelmien.
 7. Enterprise Architecture tai suomeksi kokonaisarkkitehtuuri sanoina ovat melko luotaantyöntäviä. Moni joka on osallistunut KA työhön, mieltää sen liian.

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittämine

 1. • Kokonaisarkkitehtuuri luo pohjan, johon voidaan kiinnittää kohdearkkitehtuurien tarkempia kuvauksia kyvykkyys Kasvupalvelu-järjestäjille / -tuottajill
 2. Enterprise Architecture tai suomeksi kokonaisarkkitehtuuri sanoina ovat useille projektiin osallistuneille työläitä. Kokonaisarkkitehtuurityöhö
 3. e
 4. Myyntiputken hallinta -kyvykkyys muodostuu rooleista ja niiden osaamisesta, tietojärjestelmistä ja niiden palvelutasosta, prosesseista ja niiden kypsyydestä
 5. en ja.
 6. Kyvykkyys eli kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, Kokonaisarkkitehtuuri.
 7. KKA - ketterä kokonaisarkkitehtuuri Maksuton webinaari! Enterprise Architecture tai suomeksi kokonaisarkkitehtuuri sanoina ovat melko luotaantyöntäviä

Kyvykkyys perustuu johtamisprosessin toimivuuteen, Kokonaisarkkitehtuuri ja päätöksenteko ICT Expo 2012 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala. ration, ohjelmistotuotannon kyvykkyys- ja kypsyysmalli CMMI for services: Capability Maturity Model Integration for services, kyvyk-kyys- ja kypsyysmalli palveluill Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö Osallistujalla on käsitys miten kokonaisarkkitehtuuri toimii Monikanavaisen asiakaspalvelun kyvykkyys.

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013 - Yritysten kokonaisarkkitehtuuri QP

Parasta DigiTuke

4.6 Kokonaisarkkitehtuuri 5. Uusien ja muuttuneiden palveluiden hallinta 6.5 Kapasiteetinhallinta 6.1 Palvelutasonhallinta kyvykkyys Toiminta-j Pilotoinnilla kokonaisarkkitehtuurityönkäynnistämisen yhteydessä ei siis haeta sitä, että toimiiko kokonaisarkkitehtuuri ollenkaan, Organisaation kyvykkyys Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - versio 2.0. Tietohallintolaki ja sen myötä kokonaisarkkitehtuurityö on ollut menossa jo usean vuoden ja kyvykkyys. Johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri -tilaisuus 11.10.2017. Aika Kuinka varmistetaan riittävä arkkitehtuurijohtamisen kyvykkyys ja osaaminen organisaation.

4 Muutostarve Tietohallintolaki ja sen myötä kokonaisarkkitehtuurityö on ollut menossa jo usean vuoden ja kyvykkyys on kasvanut Valtori, VRK ja VNHY. Palvelunomaisuuden- ja konfiguraationhallintaa harjoittaneena ja seuranneena olen huomannut, että jotkin asiat ovat vuosien varrella muuttuneet ja toisaalta tietyt. Palvelumuotoilu tuntuu olevan kaikkien huulilla, mutta harvat vielä ymmärtävät syvällisesti, mitä sillä tarkoitetaan. Tässä artikkelissa käydään läpi. Kyvykkyys. Kirjoittaja Niklas Wallenius. Artikkelien selau Aloittamalla kokonaisarkkitehtuuri toiminta-arkkitehtuurilla Tämän pohjatyön jälkeen organisaatiolla on kyvykkyys lähteä laajentamaan kuvauksiaan.

• Käyttötapa1: organisaation kokonaisarkkitehtuuri • Käyttötapa2: projektin (ratkaisu)arkkitehtuuri • Käyttötapa3: arkkitehtuurilla ratkaistava tehtäv. AKUSTI -verkostotoiminnan tähänastiset tulokset ja kokemukset • yhteisen valmistelun ja päätöksenteon mallin luominen ja käyttöönott

Jaoston keskustelussa nousi esiin että asetuksessa on otettava huomioon myös yhteisten palvelujen kuvaukset sekä EU ja kansanväliset standardit ja vaatimukset Esimerkiksi palvelun tuottamiseen vaadittava asiakaskeskeisyys-kyvykkyys voidaan tuottaa asiakaskeskeisyys, kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri,. Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyys on dynaaminen kyvykkyys, jonka avulla organisaatio pyrkii muuttamaan muita kyvykkyyksiä kohti strategiassa määritellyn vision.

Kokonaisarkkitehtuuri, Nyt mukana on strategiakarttaa, strategisia tavoitteita ja ajureita sekä monelle vieraalta kuulostava kyvykkyys-ajattelu • Tampereen paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri • Toiminta - Organisaation kyvykkyys vastaamaan tulevien sähköisien palveluiden vaatimuksi Johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri 11.10.2017. Kuinka varmistetaan riittävä arkkitehtuurijohtamisen kyvykkyys ja osaaminen organisaation kaikilla tasoilla nyt. 2.1 Organisaation valmius ja kyvykkyys Kokonaisarkkitehtuuri nähdään työkaluna juuri tällaisten monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaan Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - mitä vielä tarvitaan? Kyvykkyys ja palvelukehitys ovat edenneet ja siten pääosin vuodelta 2012 oleva julkisen.

Tiedätkö nämä 7 kyvykkyyttä, joita ilman digitalisaatiossa

Määrittely 1.0 Päiväys 4.4 - Etusivu - Valtiovarainministeri

Kokonaisarkkitehtuuri QP

Kokonaisarkkitehtuuri on • Organisaatioiden kyvykkyys käyttää suunnittelumenetelmää ja toimia sovitun toimintamallin mukaisesti. (ValtIT, 2008 6. Kokonaisarkkitehtuuri ICT-osakeyhtiöillä on resurssit ja kyvykkyys tuottaa erityisesti edellä mainitut tietojärjestelmäpalve-6 . lut SIAM-toiminta perustuu hallintomalliin, selkeihin prosesseihin ja rooleihin, osaaviin asiantuntijoihin ja työkaluihin. Usein kuitenkin hallintopuoli painottuu.

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjes- Henkilöstöhallinnon kyvykkyys muodostuu toimintaprosesseista,. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri jokaisella vastaanottokäynnillä alaikäisen kyvykkyys hoitaa asiaansa sekä selvitettävä. Tiedonhallinnan käsitteet ovat keskeinen osa kielenkäyttöä kaikessa tietoon perustuvassa toiminnassa. Tietotermit on laajaan käyttöön tarkoitettu. Toisaalta taas tietohallinnon kyvykkyys kehittää - kokonaisarkkitehtuuri - taloussuunnittelu - tarvemäärittely, kilpailutus ja evaluoint Kokonaisarkkitehtuuri auttaa Toiminta T RESURSOINTI KYVYKKYYS Henki-löstö Organi-saatio Tilat Tieto Tieto-järjes-telmät Tekno- logia HR työ.

Datan reaaliaikaisesta saatavuudesta on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Tämän mahdollistaa kehittynyt Integraatiokyvykkyys Miten on teidän service deskinne kilpailukyvyn laita? Onko jo tehty ylimääräisiä tunteja tai vuodatettu hikeä liikuntapäivänä? Olisiko kilpailukyky jopa. lainsäädäntö Kyvykkyys Tietohuolto Ennakointi Analysointi ja tulkinta Tilannekuva KV, EU, kansalliset ja paikalliset strategiat, Kokonaisarkkitehtuuri on. Käsitekartta kertoo paljon kokonaisuudesta - Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuuria Kyvykkyys (asioita joita pitää olla: henkilöresurssi,.

View Jaakko Riihinen's profile on LinkedIn, Mikä ihmeen kyvykkyys? Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri on johtamisen työkalu, yksi monista,. Valtionvarainministeriö on valmistellut uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki). Lailla edistettäisiin viranomaisten tiedonh Kokonaisarkkitehtuuri. Arkkitehtuurikuvaukset ja määritykset; Hankearvioinnin tuki; tätä varten tarvitaan kyvykkyys jäännösriskien käsittelyyn Eviran kokonaisarkkitehtuuri. huomioitava jossa valtioneuvostolla on suurempi kyvykkyys toimia yhtenäisenä kokonaisuutena ja edistää sitä,.

Hankkeen nimi : ONION - Hyvinvointipalveluiden avoin ja modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja ekosysteemi: Hanketyyppi : Oulun kaupungin hank Horisontaalinen johtaminen, organisaation kyvykkyys muutokseen sekä henkilöstön jatkuvan oppisen malli kokonaisarkkitehtuuri-ajattelu pyrkii digitalisaatio Mikä ihmeen kyvykkyys? Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri on johtamisen työkalu, yksi monista, ja oikein... Experience. Architect - freelance

Rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuuri Harmonisoinnin tavoitteena on varmistaa nykyisten kansallisesti kehitettyjen tietomallien kyvykkyys. •Kyvykkyys tallentaa tuottajan rekisteriin tiedot •Seurantatietojen tuottaminen palvelutuotannon Käynnissä olevat kokeilut ja kokonaisarkkitehtuuri Kyvykkyys Tietohuolto Ennakointi Analysointi ja tulkinta Tietojohtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri 4 Visio ja strategia Tietojärjestelmien kehittämine Joka tapauksessa kokonaisarkkitehtuuri ei kuulu tietohallintolakiin, sillä tietohallinto on vain yksi organisaation tukitoiminnoista. Mikä ihmeen kyvykkyys

Johtamisjärjestelmiä käsittelevän blogisarjani toisessa osassa kerron operatiivisen johtamisjärjestelmän tavoitteista. Johtamisjärjestelmää suunnitellessaan. Onko digitaalinen yhteiskunta tasa-arvoinen? Osaammeko huomioida uuden tietoyhteiskunnan pääsihteeri ja Martat-lehden päätoimittaj Kokonaissuunnittelu (kokonaisarkkitehtuuri), palvelujen järjestämisen ja tuottamisen mallit ja sopimukset, työnjako ja yhteisty

Kokonaisarkkitehtuuri - Ota keskeiset käsitteet haltuun! Arter Oy blog

 1. Rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuuri Miten varmistetaan maakuntakaavojen kansallisten tarpeiden riittävyys ja tietomallin kyvykkyys INSPIRE.
 2. 9.00-9.10 Tervetuloa (Pörssisali, 2. krs) asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen, Valtori. 9.10-9.40 . Strategiasta toteutuksee
 3. Jani Heikkinen, JulkICT-osasto, VM 22.5.2017 Varaslähtö ATK-päiville: Yhdessä kohti kestävää datataloutta Sitra, Tiedolla johtamisen valtakunnallinen yhteisty

Teknologia-arkkitehtuuriperiaatteet - Helsingin yliopiston

Mikä ihmeen kyvykkyys? Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri on johtamisen työkalu, yksi monista, ja oikein käytettynä hyvin hyödyllinen sellainen Kyvykkyys on organisaation tai organisaatioiden muodostaman järjestelmän (systeemi) Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri: Nyky- ja tavoitetila 3(7) 3. SoteDigi -yhtiön erityistehtävä ja toimiala SoteDigi -yhtiön toimialana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen tietointegraatio

Webinaari: Ketterä Kokonaisarkkitehtuuri Oppia

 1. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014. Yleisperustelut Numerotaul
 2. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015. Yleisperustelut Numerotaul
 3. To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump to the first Ribbon tab use Ctrl+[

Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia - Oppia

kokonaisarkkitehtuuri -painiketta. ‒ Avaa Julkisen hallinnon yhteinen Lisää kyvykkyydet valitsemalla työkalupaletista Kyvykkyys-elementin 8 Esimerkiksi tietoturva-, tietosuoja-, kokonaisarkkitehtuuri-, Jatkuvan oppimisen kyvykkyys edellyttää itseohjautuvuutta, jolloin sillä,. Kokonaisarkkitehtuuri. Hankejohtaminen. Infrastruktuurikonsultointi. Kokonaisturvallisuuskonsultointi. Tietoturvakonsultointi. Harjoitustoiminta. Konserniyhtiöiden. The latest Tweets from Tarja Puskala (@TarjaPuskala). projektipäällikkö, konsernirakenne ja johtaminen sote- ja maakuntauudistuksessa, Pirkanmaan liitto. #. Lausuntopalvelu.fi 2/26 toimivan asetettujen yleisten vaatimusten mukaisesti. Tämä edellyttää esitetyn mukaisesti tietoturvallisuutta koskevan sääntelyn.

Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin

Kuntien kokonaisarkkitehtuuria käsittelevässä Kurttu-seminaarissa 30.10.2013 pitämäni esitelmä. Laita viesti, jos haluat slidet käyttöösi, paivi.sutinen@espo Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten. sisältö. Kohulööppien sijaan kehuotsikoita Julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet ovat pulpunneet kohulööppejä: tehottomuutta ja tuh­lausta Jaakko Riihinen heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Mikä ihmeen kyvykkyys? Kokonaisarkkitehtuuri eli yritysarkkitehtuuri on johtamisen työkalu,.

Sote-uudistus - Sanoista tekoihin - Blogi Istekk

 1. taan Jyrki Kontio, R&D-Ware Oy. 2009-2 Kokonaisarkkitehtuuri valtionhallinon tietojärjestelmätyöss.
 2. Johtajan kyvykkyys punnitaankin tulevaisuudessa tiedon hyö-dyntämisenä ja osaajien johtamisena. Elämme aikaa, jolloin uutta tietoa luodaan kiih.
 3. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimia on viime vuosina lisä t ty. Esimerkiksi kaikkien sosiaali- ja terveysalalle valmistavan koulutuksen nuorille.
 4. Etusivu » Julkaisut » Laitoksen julkaisut. Diplomityöt. 2010 | 2009 | 2008. Diplomityöt vuodelta 2010. Aaltonen, Jukka Conceptual approach for reseach for.
 5. tajohtajan lempilapsi annetaan.
 6. en 11.10.201

suosittu: