Home

Filosofian lisensiaatin tutkinto

3 Sisällysluettelo 1 FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Sairaalakemistin erikoistumiskoulutus 3 1.1 Tutkintorakenne 4 1.2 Tieteelliset jatko. 3 Sisällysluettelo 1 FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Sairaalakemistin erikoistumiskoulutus 3 1.1 Tutkintorakenne

2 LUKIJALLE Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa on voinut suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon, johon sisältyy sairaalakemistin. Lisensiaatin- ja tohtorin tutkinnot. Yksikössä voidaan suorittaa. Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto (A 794/2004) Psykologian lisensiaatin ja tohtorin. Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Filosofian lisensiaatin tutkinto (sairaalakemisti) Opinto-opas LUKIJALLE Helsingin yliopiston. filosofian lisensiaatin tutkinto, johon sisÄltyy sairaalakemistin erikoistumiskoulutus, erikoistuvan sairaalakemistin lokikirja sisältö henkilötiedot... 3. Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, LISENSIAATIN TUTKINTO Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan

Sosiaalityössä on mahdollista suorittaa ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto seuraavilla erikoisaloilla: Tutkinto. Pääaine. Filosofian tohtori (FT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnon sekä filosofian lisensiaatin. Psykologia pääaineena voidaan suorittaa psykologian kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto), psykologian ja filosofian maisterin tutkinto, jotka ovat. yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto: YTL filosofian tohtorin tutkinto: FT: kauppatieteiden tohtorin tutkinto: KTT: kasvatustieteen tohtorin tutkinto: KT Filosofian, psykologian ja yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan lisensiaatin tutkinto samalla tai lähitieteiden alalla; tai

Filosofian tohtori oli kuitenkin mahdottomuus, Aina 1950-luvun alkuun saakka lisensiaatin tutkinto oli vapaaehtoinen, mutta tällöin se asetettiin. HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Filosofian lisensiaatin tutkinto Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi halutessaan suorittaa. LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa voi suorittaa perustutkintoina luonnontieteen. 5 Biotieteiden laitos BIOKEMIA FILOSOFIAN LISENSIAATIN (FL) TUTKINTO 51058 Biokemian jatko-opinnot (60 op) Jatko-opintojen on tuettava opiskelijan tutkimusalaa Sairaalakemistien ja sairaalamikrobiologien erikoistumiskoulutus (Filosofian lisensiaatin tutkinto) Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on.

Maisterintutkinto (FM) antaa kelpoisuuden suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja ja tehdä filosofian lisensiaatin (FL) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinto Jatkotutkintoina geotieteissä voidaan suorittaa filosofian lisensiaatin ja Geotieteiden tutkinto-ohjelman avoitteena on antaa valmiudet. Mitkä ihmeen KK, KM ja KT? Entä mitkä ihmeen kandi, gradu ja väitöskirja? Sarjassa esitellään kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot. - filosofian maisterin tutkinto (FM) - filosofie magister (FM) - Master of Science (M.Sc.) - filosofian lisensiaatin tutkinto (FL) - filosofie licentiat.

Filosofian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy: Filosofian tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy: 1 vain farmaseutin tutkinto. Koulutusala ja tutkinto Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille. Filosofian lisensiaatin tutkinto 1995, Helsingin yliopisto Kasvatustieteen tohtorin tutkinto 2013, Helsingin yliopisto Työkokemus: lehtori, Espoon kaupunki 1988. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO. Sukunimi (myös entinen) ja etunimet . Henkilötunnus. mikäli ylempi tutkinto on ollut uuden tutkintorakenteen mukainenopintopi s

> Tutkinnot; Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma, Filosofian tohtorin tutkinto; Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma, Tekniikan lisensiaatin tutkinto TODISTUSANOMUS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA (opiskelija anoo) FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO myös englannin- kielinen todistus Sukunimi (myös entinen) ja etunime

Filosofian lisensiaatin tutkinto

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla Lisensiaatintutkielma on väitöskirjaa suppeampi jatkotutkinnon opinnäyte, joka kirjoitetaan filosofian lisensiaatin (FL) tutkintoa varten. Viime vuosina. Filosofian tohtorin tutkinnon Lisensiaatin tutkinto koostuu jatko-opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Jatko-opinnot ovat samat kuin alan tohtorin. TOHTORIN / LISENSIAATIN TUTKINTO . Todistuspyyntö jätetään taulukossa mainittuun viimeiseen jättöpäivään mennessä

Lisensiaatin- ja tohtorin tutkinnot - Yhteiskuntatieteiden tiedekunt

Filosofian lisensiaatin tutkinto (sairaalakemisti) Opinto-opas - PD

Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma; Geotieteiden tohtoriohjelma Lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto I will get my certificate from the Study Administrative Services between 12 and 1 pm Degrees in Business Studies: Tervahovi Degrees in Administrative Sciences.

Filosofian lisensiaatin tutkinto : Licentiate of Philosophy : Filosofian tohtorin tutkinto : Doctor of Philosophy : LÄÄKETIETEELLINEN ALA : HY, ISY, OY, TaY, TY Filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin. Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi. Tältä sivustolta löytyvät enää. Filosofian tutkinto-ohjelmassa harjoittelu; Lisensiaatin ja tohtorin tutkintotodistushakemukset palautetaan paperisina, löydät lomakkeet alempaa tältä sivulta

Filosofian Lisensiaatin Tutkinto, Johon Sisältyy Sairaalakemistin

Tutkintojen yleiskuvaus Agronomiliittoon voivat kuulua alemman ja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet sekä niitä opiskelevat, sekä ylemmän. Jatkotutkintoina voidaan suorittaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto sekä filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto Filosofian lisensiaatin tutkinto Filosofian tohtorin tutkinto---Katso myös. Lisätietoa tutkinnoista; Tiedekunnan kanslian yhteystiedot . Yksiköt Hoitotieteen laitos • filosofian maisteri luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto. Filosofian ja tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat.

LISENSIAATIN TUTKINTO Kauppatieteiden lisensiaatin ja valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto on mahdollista suorittaa välivaiheena edettäessä kauppatieteiden. 6.2.3 Filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto . Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi otetaan filosofian lisensiaatin. Lisensiaatin tutkinto on tuntematon monessa maassa. Siksi etenkin tutkinnon lyhennettä kannattaa käyttää varoen. Filosofian ylioppilas Filosofie studerand Filosofian maisterin (FM) tutkinto on luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavan koulutuksen pohjalta suoritettu tai filosofian lisensiaatin.

Hae tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Voit sisällyttää avoimessa tekemäsi opinnot osaksi tutkintoasi Minulla on tohtorin tutkinto yleisessä kielitieteessä (ranskalainen tutkinto) ja filosofian lisensiaatin tutkinto ranskankielessä filosofian (Jyväskylän yliopisto) kirkkomusiikin harjoittamiseen suoraan liittyvä tai sitä tukeva toisen maisterin tutkinto, lisensiaatin tutkinto

FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO. Filosofian lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi on. 1) suoritettava laitoksen hyväksymässä opintosuunnitelmassa määrätyt 60. Filosofian maisteriohjelma (117) Apply Filosofian maisteriohjelma filter ; Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma Lisensiaatin tutkinto (9). rittaa kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto (80 ov) Filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut suo Olen ollut kaksi vuotta valmis filosofian kandidaatti ja nyt olen tajunnut, mutta ensin on suoritettava lisensiaatin tutkinto. Siirry pääsisältöön Oikeus filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut luonnontieteellisen koulutusalan filosofian kandidaatin tai.

Tutkinnot ja pääaineet UE

Jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Humanistisen alan korkeakoulututkinto on yleisakateeminen tutkinto,. Filosofian maisterin tutkinto Tutkintojärjestelmä. Pro gradu -tutkielma. Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa perustutkintoina humanististen. Filosofian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy Filosofian tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy LÄÄKETIETEELLINEN ALA HY, ISY, OY, TaY, T

Lisensiaatin tutkinnon samalta alalta suorittaneen tulee tohtorin tutkinnon suorittamiseksi hakija voi vaihtoehtoisesti anoa filosofian tohtorin tutkinto-oikeutta Filosofian lisensiaatin tutkinto, Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta (28.6.1985), pääaineena teoreettinen filosofia, sivuaineena käytännöllinen filosofia.. eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto veterinärmedicine licentiatexamen: farmasian kandidaatin tutkinto: farmacie kandidatexamen filosofian maisterin tutkinto

Oppiaineet ja tutkinnot — Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunt

teen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojenlaajuuson180opintopistettä.Yli-opistononjärjestettäväkoulutussiten,ett. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen virkoihin on edellytyksenä yleensä lisensiaatin tai tohtorin tutkinto,. Filosofian professorin tehtävä 1.8.2012 lisensiaatin ja tohtorin Uusi filosofian tutkinto-ohjelma alkaa 1.8.2012 ja se muodostuu filosofian. Kaikki eläinlääkisläiset eivät ole kasvissyöjiä. Eivät edes maatilaharjoitteluiden jälkeen. Eläinlääketieteellinen tiedekunta lukuina (2016. on kandidaatin tutkinto useimmilla aloilla voi tehdä lisensiaatin joka luki aikanaan itsensä samaan aikaan lääketieteen tohtoriksi ja filosofian.

Opintokokonaisuudet Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintojaksot ja opintokokonaisuudet löytyvät sivun alalaidasta. Ohessa on lueteltuina kemian. - Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma - Filosofian tutkinto-ohjelma - Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelm Maisterin tutkinnon jälkeen voi aloittaa jatko-opinnot tähtäimenä joko kauppatieteiden tohtorin tutkinto tai filosofian lisensiaatin tutkinto

Opiskelu psykologian oppiaineessa Turun yliopist

välitutkintona tohtorin tutkintoon. Lisäksi tiedekunnassa voi erityistapauksessa suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinnon. Lisensiaatin tutkinto:. Asetuksen 834/2000 ja opetusministeriön päätöksen 24.9.2002 mukaan Jyväskylän yliopistossa voidaan filosofian lisensiaatin tutkintoon (maisterin tutkinto. .. filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, terveystieteiden. Järjestelmien hitauden vuoksi Sodankylän kunta tiedoti aiemmin, että tehtävään tuli 10 hakemusta. Sodankylän kunnanjohtajaksi on hakenut 13 henkilöä. Kunta.

Tutkinnot — Jyväskylän yliopist

 1. Filosofian maisterin tutkinto (120 op) Fysiikan aineenopettajan koulutusohjelma, fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan Tohtorin ja lisensiaatin tutkinto
 2. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden/filosofian maisteri (3 v + 2 v) - Information about courses.
 3. Filosofian tutkinto-ohjelma Historian tutkinto-ohjelma Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma Tervetuloa tutustumaan tutkinto-ohjelmiin! Author
 4. PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Psykologia, 20014 Turun yliopist
 5. rin tutkinnot sekä filosofian tohtorin tutkinto edellä mainitun asetuksen mukai-sesti. Lisensiaatin tutkinnon laajuus on 150 op ja tohtorin tutkinnon 240 op. Li
 6. € LISENSIAATIN€TUTKINTO Lisensiaatin€tutkinnon€suorittamiseksi€vaaditaan.....9 € TOHTORIN€TUTKINTO.
 7. Jatkotutkintoina geotieteissä voidaan suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Filosofian maisterin tutkinto geoympäristön.

Suoritettava tutkinto joka johtaa yhteiskunta- tai valtiotieteiden lisensiaatin tutkintoon Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen. Jatkotutkintoina geotieteissä voidaan suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Filosofian maisterin tutkinto pääaineena geofysiikka,. Farmaseutin tutkinto; Farmasian kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot; Filosofian kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot

N:o 464/1998 Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998. Asetus. korkeakoulututkintojen järjestelmästä. Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin. Filosofian/tekniikan lisensiaatin tai filosofian/tekniikan tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Filosofian/tekniikan lisensiaatin tai filosofian. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 1914 Filosofian kunniatohtori Königsberg 1943, lääketieteen kunniatohtori Giessenin yliopisto 1956,.

Psykologian maisterin tutkinto on ylempi hän valmistuu filosofian maisteriksi. Tämä tutkinto ei anna lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.. JOHDANTO Tämä opinto-opas on tarkoitettu hoitotieteen pääaineen opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. farmasian kandidaatin tutkinto filosofian kandidaatin tutkinto hallinto-opin kandidaatin tutkinto odontologian lisensiaatin tutkinto oikeustieteen kandidaatin.

Tohtorin tutkinto - Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Tampereen yliopist

 1. Lääkärin tutkinto kestää Joissakin yliopistoissa on mahdollista painottaa opintoja jo lisensiaatin (saatavat arvot voivat olla filosofian.
 2. Read the latest magazines about Lisensiaatin and discover magazines on Yumpu.co
 3. Kirsi Korpi, LL, kardiologian erikoislääkäri, kirsi.korpi(at)hula.fi, 094342100 (esittely tulossa) Klaus Köhler, LL, liikuntalääketieteen erikoislääkäri.
 4. Jatkotutkinto - Wikipedi
 5. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta Opinto-opa
 6. Haartman-instituutti - Helsingin yliopist

Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja

 1. Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti
 2. Kasvatustieteen tohtorin tutkinto Fuksiblog
 3. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 421/2012

suosittu: